Behöver du hjälp med rekrytering?

Läs mer om tjänsterna här

Rekrytering
Helhetslösning. Macavoy tar ansvar från konsultation vid kravspecifikation, via annonsering, urval, search och kompetenssäkring, fram till kandidatpresentationen. Passar dig som har minimalt med resurser att avvara till processen, eller känner att din egen spetskompetens ligger inom något annat område.
2nd Opinion
Skräddarsys enligt ditt önskemål. Macavoy kan genomföra djupintervju och/eller återkoppling av tester kopplat till kompetenser och motivationsfaktorer. Lämpligt om du själv har en eller flera kandidater, interna eller externa, men gärna vill köra en benchmark vem som är den bästa matchningen.
Executive Search
Ibland kan man inte vara offentlig med de behov man har i sin organisation när det kommer till lednings- och managementfunktioner. Med professionalitet, diskretion och konfidentialitet söker vi upp och säkrar ditt behov av seniora kompetenser.